Επικοινωνία / Contact

Email-01 email: ieripnoi@gmail.com
yt_icon_mono_light-620x438 youtube: ieripnoi
glyph-logo_May2016-310x310 
instagram: @ieri.pnoi
flogo-RGB-HEX-Blk-58 facebook: @ieripnoi

ِΔήμητρα Νατσκούλη

Σπούδασα ψυχολογία στο ΕΚΠΑ για να μάθω ότι η επιστήμη αυτή μελετά το “εγώ”, τα ρούχα που φοράμε στην ψυχή. Συνέχισα με ένα μεταπτυχιακό στην Ψυχοθεραπεία μέσω κίνησης και χορού στο Goldsmith’s College of London. Εκεί έμαθα ότι οι κινήσεις μας φιλτράρονται μέσα από τα ρούχα αυτά και επομένως, δεν μπορούν να είναι αυθεντικές εκφράσεις του Εαυτού.

Οι σπουδές μου, μου έδωσαν μια καθαρότερη όραση που όμως με οδήγησε σε ένα εσωτερικό αδιέξοδο. Έβλεπα πως ό,τι έκανα ήταν μια προσπάθεια να καλύψω την έλλειψη που ένιωθα και τίποτα από αυτά δεν μου έδινε πληρότητα. Αποτραβήχτηκα από όλα, καθώς απουσίαζε το κίνητρο. Όταν η δίψα μου να ξεπλυθώ από τα ίχνη του “εγώ” θέριεψε, τότε συνάντησα την δασκάλα μου.

Ο διαλογισμός είναι το μονοπάτι που με οδηγεί στην καρδιά της καρδιάς μου και σιγά σιγά με απελευθερώνει. Χρειάστηκε να αποχρωματιστώ για να απολαύσω τα χρώματα. Χρειάστηκε να βυθιστώ στην σιωπή για να βρω την φωνή μου. Και χρειάστηκε να μεστώσω μέσα στην ακινησία για να βρω ότι, αυτό που κινεί το σώμα είναι αυτό που κινεί και την ψυχή. Είναι η αγάπη και είναι αυτό που οι αρχαίοι ονόμαζαν “το αγαθόν”.

Ό,τι επιλέγω να κάνω είναι μια σπουδή στο πώς να εκφράσω αυτήν την αγάπη. Επέλεξα την εικονογραφία. Την μελέτησα δίπλα στον εικονογράφο Γ. Κόρδη και κατόπιν με τον εικονογράφο και street artist, Φίκο.

Η βυζαντινή εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη.

Το να εμποτίζω τα έργα μου με αγάπη είναι μια υψηλή τέχνη.

Το να είμαι αυτή η αγάπη είναι η ύψιστη τέχνη.

Και αυτή είναι η μόνη μου σχέση με την τέχνη.

Δήμητρα Νατσκούλη

 

I studied Psychology in National&Kapodestrian University of Athens, to find out that this science studies the “ego”, which is the clothes we put on our soul. I continued with an MA in Dance&Movement Psychotherapy at Goldsmiths College of London. There, I realized that our movements are filtered through these clothes and therefore,  they cannot authentically represent the Self.

My studies gave me a clearer view, which, however, led me to an internal  deadlock. I would see that my actions were forced from my need to get rid of this sense of lack. However, none of my deeds made me feel whole. So, I withdrew from  the “doer”. There was no motivation. When my thirst to wash off the traces of “ego”  captured me, then I met my teacher.

Meditation is the path that takes me to the heart of my heart and liberates me. I had to discolor myself  to enjoy the colors. I had to dive into silence to find my voice. And I had to ripen in stillness to realize that, what moves my body, moves my soul as well. It is love and it is what Plato calls “the form of the good”.

Whatever I chose to do becomes a study on how to express this love. I chose Iconography. I studied it by the iconographer G. Kordis and later, by the iconographer and street artist, Fikos.

Byzantine Iconography is a sacred art.

To paint through this love is a high art.

To keep alive this love in me is the highest art.

And this is my only relationship with art.

                                                                                                              Dimitra Natskouli